Archive - 2018


       ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕಗಳು

GRADUATE COURSES

       UG NEET -2018

       CET-2018

       CET-2018 (Supplementary Candidates)

       DCET-2018 (Lateral Entry for Diploma Candidates)

       DCET-2018 (Lateral Entry for B.Sc Candidates)


POST GRADUATE COURSES

       PGET-2018 (MEDICAL/DENTAL)

       PGCET-2018 - (MBA, MCA, MTECH)

       PG AYUSH-2018

       PGCET -2018 (Pharma Courses)


NURSING & PARA-MEDICAL COURSES

       GNM Nursing - 2018

       B.Sc. Nursing, BPT, BPO (Prosthetics & Orthotics) - 2018

       M.Sc. Nursing, MPT - 2018

       Para Medical - 2018

       B.Sc. Allied Health Sciences - 2018

       B.Sc. Allied Health Sciences - 2018 (Lateral Entry)